KURUMSAL SERVİS ANLAŞMASI

Bilişim konusunda dış kaynak kullanımı yakın zamanlara kadar maliyet azaltma gibi taktik nedenlere dayanmakta idi. Yani bilişimle ilgili süreçlerin yönetimi bilişimin belirli bir konusunda uzmanlaşmış şirketlere bırakılıyor, bu şekilde ana faaliyet konularına odaklanılması sağlanarak, zaman ve para tasarrufu sağlanıyordu. Örneğin ana bilgisayarların işletimi ile kullanıcı bilgisayarları ve yazıcılar gibi çevre birimlerinin çalışır durumda tutulması, arızalarını giderilmesi gibi gündelik işlem ve süreçler bu konularda uzmanlaşmış şirketlerin yönetimine veriliyordu.
Oysa artık, bilişim dış kaynak kullanımının, büyük boyutlu şirketlerden başlayarak, şekil değiştirmeye ve gittikçe daha fazla oranda stratejik bir anlam kazanmaya başladığını görüyoruz.
Günümüzde en sık karşılaşılan stratejik dış kaynak kullanımı, şirketin donanım, yazılım, ağ ve insan kaynakları ve süreçleri gibi bilişim kaynaklarının daha etkin kullanılarak, maliyetlerin azaltılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yeni teknik ve yönetimsel becerilerin şirkete kazandırılması gibi amaçlara yöneliktir.
Piyasadaki ürün ve hizmetlerin her geçen gün daha fazla oranda bilişim ve teknoloji içermekte olduğu gerçeğinden hareketle, iş süreçlerini destekleyen ve/veya bunların performanslarını yükselten bilişim uygulamaları ve sistemlerine yönelik gereksinim, bu tip stratejik dış kaynak kullanım örneklerini çok yakın bir gelecekte hızla çoğaltacağı için, bu tarz stratejik ortaklıklara diğerlerinden daha erken girişecek şirketler, birlikte yaratılan bu yenilikçi ürün ve hizmetlerin diğer şirketler gibi tüketicisi değil, üreticisi konumunda olacaklarından, rekabette diğerlerinden hem çok öne geçecek, hem de bunun doğal bir sonucu olarak, her bakımdan çok daha fazla kazanç sağlayacaklardır.

 

KURUMSAL SERVİŞ ANLAŞMASININ FAYDALARI

Öncelik: NET TEKNOLOJİ nin Profesyonel Destek Anlaşması gerçekleştirdiği
müşterilerine tanıdığı öncelik ile, arızalara anlaşma çerçevesinde saptanan
süre içinde müdahale edilir, sistemin kesintisiz çalışması sağlanır.

Geniş Ürün Desteği: Her biri ayrı uzmanlık gerektiren ürün ve uygulamalarda profesyonel destek sağlanması.
Kritik Uygulamalara Sınırsız Destek: Server, network alt yapısı gibi tüm sistemin çalışmasını etkileyen kritik problemlere en kısa sürede müdahele edilir.
Periyodik Bakımlar: Sistemin genelinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak koruyucu bakım önlemlerinin alınması sağlanır.
Envanter: Sözleşmeli müşterilerin genel yazılım ve donanım envanterleri güncel olarak tutularak, servis kalitesi ve hızı artırılır.
Konsinye Cihaz: İsteğe bağlı olarak kritik donanımlar için arıza giderilinceye kadar NET TEKNOLOJİ tarafından konsinye cihaz bırakılır.
Raporlama: Müşteriye verilen dönemsel raporlarla servis kalitesi ve durumu sorgulanabilir.
Fiyat Avantajı: Tek tek hizmet almaya göre, sözleşme kapsamında düzenli hizmet daha ekonomiktir.

Kısacası; servis anlaşması ile en iyi teknk persollere ve tecrübelerine, en hızlı teknik desteğe, en az maliyetle sahip oluyorsunuz.